Stavitelství I. – ZRUŠENO

Všeobecné informácie k predmetu:
Prednášky:
 Náplň prednášok

Cvičenia:
 Náplň cvičenia

VZOR titulného listu bol aktualizovaný v súlade s novým vizuálnym štýlom VUT v Brně.
*  Nový vizuálny štyl, bohužiaľ, ešte nieje kompletný. A nejaký čas potrvá než budú dopracované aj loga s rozšírením o ústavy. Keď sa tak stane, tak titulný list opäť aktualizujem.
**  Druhú stránku stiahnutého dokumentu .doc, môžete vytlačit vo formáte A5 a nalepiť dovnútra dosiek.

Podmienky udelenia zápočtu:

  • povinná účasť na cvičeniach
  • max. 2 OMLUVENÉ absencie
  • odovzdanie zadaných výkresov a študií najneškôr 3.cvičenie od zadania
    ( to znamená: 1.cvičenie – zadanie / 2.cvičenie – konzultácia / 3.cvičenie – odovzdanie )
  • odovzdanie všetkých zadaných prác do konca 13.týždňa semestru
Podklady do cvičení