Publikácie

2016

  • SIBILLA, L.; VLČEK, M.; STRUHALA, K.; KŘÍŽ, P., Evaluation of the Dependence of the Parameters of Internal Environment of Wooden Truss on the Orientation of the Building, příspěvek na konferenci Buildings and Environment – Energy Performance, Smart Materials and Buildings, ISSN 2297-8941, Trans Tech Publications, Switzerland, 2016
  • BENEŠOVÁ, R.; RUSINOVÁ, M.; SIBILLA, L., Analysis of Fire Protection with Focuse on the Specific Conditions of the Historic Roofs, příspěvek na konferenci Buildings and Environment – Energy Performance, Smart Materials and Buildings, ISSN 1662-7482, ISBN 978-3-0357-1070-0, Trans Tech Publications, Zurich-Durnten, 2016
  • SIBILLA, L.; VLČEK, M.; KŘÍŽ, P., VPLYV ORIENTÁCIE BUDOVY NA VNÚTORNÉ PODMIENKY V KROVE (ČASŤ 2/2), příspěvek na konferenci Sborník abstraktu konference Juniorstav 2016, ISBN 978-80-214-5312-8, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 60200 Brno, Brno, 2016
  • SIBILLA, L.; VLČEK, M.; STRUHALA, K.; KŘÍŽ, P., Influence of orientation of building on indoor conditions in historical roof truss, článek v Trans Tech Publications, ISSN 2234-9901, Trans Tech Publications, Switzerland, 2016
  • SIBILLA, L.; VLČEK, M.; KŘÍŽ, P., VPLYV ORIENTÁCIE BUDOVY NA VNÚTORNÉ PODMIENKY V KROVE (ČASŤ 1/2), příspěvek na konferenci Sborník abstraktu konference Juniorstav 2016, ISBN 978-80-214-5312-8, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 60200 Brno, Brno, 2016


2015

  • SIBILLA, L.; KŘÍŽ, P.; VLČEK, M., POŠKODENIA HISTORICKÝCH KROVOV A ICH PODMIENKY, příspěvek na konferenci Juniorstav 2015, ISBN 978-80-214-5091-2, Vysoké Učení Technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2015

2014

  • SIBILLA, L.; VLČEK, M.; STRUHALA, K.; KŘÍŽ, P., Analysis of Damage to the Historic Roof Truss in Terms of Internal Analysis of Damage to the Historic Roof Truss in Terms of Internal Analysis of Damage to the Historic Roof Truss in Terms of Internal Environment, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, Trans Tech Publications, Switzerland, 2014
  • SIBILLA, L., TYPOLÓGIA HISTORICKÝCH KROVOV, příspěvek na konferenci Juniorstav,Sborník anotací s CD s plným zněním, ISBN 978-80-214-4851-3, Vysoké Učení Technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2014