AG35 – Ateliér architektonické tvorby V.

Spôsob zakresľovania:

 Staré zakresľovanie
Dle ČSN 01 34 06:1987 – Výkresy ve stavebnictví. Označování stavebních hmot v řezech

 Nové zakresľovanie
Dle ČSN 01 34 06:2015 – Výkresy ve stavebnictví. Označování stavebních hmot v řezech
a ČSN EN ISO 01 34 39:2000 (7518)